Stöd vår ungdomssatsning!

The Tall Ships´ Races är en dröm för alla som seglar och i år har vi möjlighet att förverkliga den tillsammans med ungdomar från Cirkus Cirkör, Marina Läroverket samt Fryshuset i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Var med och bidra till ungdomarnas segling!

Tack vare generösa bidrag från stiftelser och fonder samt medlemmar i Föreningen Briggen Tre Kronor har vi skapat en ekonomisk grund för seglingen men ditt bidrag är fortfarande viktigt. Du kan välja att bidra på två nivåer:

Köp Allan Palmers konstverk med Tre Kronor i hårt väder!

Vår kapten och riggmästare Allan Palmer har målat en vacker akvarell av Tre Kronor till havs i hårt väder som vi låtit trycka upp i en numrerad serie om 30 signerade och inramade exemplar. Storlek 52x72 cm. Dessa säljes till förmån för ungdomarnas segling under The Tall Ships´ Races. 
Utöver konstverket får du också en dags segling värd
1 500 kr samt ett års medlemskap i Föreningen Briggen Tre Kronor. Märk betalningen med TSR.
Läs mer om Allan och tavlan här...

Priset är 5 000 kr och du köper det enklast genom att sätta in beloppet på föreningens plusgiro 873663-9

Den perfekta gåvan

Tavlan och stödpaketet har visat sig vara en mycket uppskattad gåva till jubilarer och personer som ska avtackas. Här får de ett vacket konstverk samtidigt som de är med och stöder en bra sak.

Köp vårt TSR-certifikat.

För 500 kr får du ett års medlemskap i Föreningen Briggen Tre Kronor samt ett vackert certifikat som visar att du stödjer vår ungdomssatsning under The Tall Ships´ Races. Har du redan löst årets medlemsavgift räcker det med att du betalar 200 kr för att få certifikatet. 

Ett stort tack!

Det är smått fantastiskt att 25% av alla medlemmarna i Föreningen Briggen Tre Kronor har köpt ett certifikat eller en tavla. Vi vill framföra ett stort tack till alla er!

Köpare av certifikaten:

Birger Hellman  Jan-Åke Börjesson  Lars Wallberg  Bodil Guting
Per-Henrik Gräslund  Tage Berglund  Sven Olsson  Jan Guting
C2 Vertical  Safety  Göran Lundberg  Lennart Bergeros  Peder Gottlieb
Valdemarsviks
Sparbank
 Staffan Hanson  Sundblad & Partner  

Köpare av certifikat

Håkan Skånman, Lars Thomander, Jan Hillberg, George Engström, Johan Magnuson, Lars Cohlin, Anders Fahlgren, Sven Salén, Birgitta Zeidlitz, Tomas Gahn, Kerstin Sartz, Emilia Nyblom, Per Uno-Persson, Lars Einar Karlsson, Kenneth Johansson, Lennart Nyström, Åke Andersson, Föreningen Jakten, Jan Olsson, Anders Holgerson, Jan Rosenberg, Magnus Palmstierna, Jan Rutqvist, Åsa Egerquist, Per Göran Traung, Hans Törnqvist, Ernst Hirsch, Björn Forsberg, Lars Täge, Jan  Bruner, Anders Trång, Virginia  Ali Robertshawe, Göran Björkman, Pontus. F. Järborg, Bertil Carlson, Göran Granath, Björn Björebäck, Johan Veertee, Ingemar Nyström, Roland Gröndal, Styrbjörn Nystrand, Thomas Johnson, Sten-Åke Ekblad-Hallén, Jan Stocke, Lennart Mattsson, Gunnar Hagelin, Mats Ensér, Jörgen Hellberg, Gullbritt Strand, Arne Löfgren, Margareta Torhall, Åke Karlsson, Marit Dravnieks, Ingemar Back, Jon Reveman, Anders Orring, Göran Johansson, Rolf Helgesson, Lars Lindmark, Maria Eriksson, Karolina Eriksson, Markus Eriksson, Lasse Hedström, Björn Gerremo, Reidar Lind, Claes-Göran Kalborg, Björn Svensson, Patrik Lundén, Karl Horst Fenge, Johanna Fenge, Christel Fenge, Birger Hellman, Göran Hernlund, Bertil Henriques, Lars Röing, Erik Andersson, Jan Sparrevall, Åke Benson, Bengt Berg, Jan Gillquist, Leif T Eriksson, Ulf Trygger, Charles Ringqvist, Rolf Larsson, Tage Berglund, Håkan Gustafsson, Gunnel Gustafsson, Christer Fredholm, Johan Sundberg, Stefan Hjelm, Fredrik Lindgren, Lars Karlson, Leif Wärnlund, Lars Eklund, Stig Dahlin, Rolf Reuterwall, Anders Johansson, Carl-Fredrik Engström, John-Erik Wallbom, Thomas Henriksson, Rolf Lundh, Per Henrik Gräslund, Jan Nyström, Magnus Ström, Magnus Josefsson, Lennart Fenge, Göran Nordling, Urban Nylén, Elisabeth Dingertz, Håkan Jufors, Torbjörn Ahlström, Ulla Andersson, Dag Myhrman, Toivo Wiklund, Jan-Åke Börjesson, Gösta Rådén, Carl-Jakob Söderqvist, Anders Östberg, Jan  Norell, Björn Gutfelt, Ola Vinberg, Thord Sundwall, Ragnar Ström, Staffan Cedborg, Peter Lidén, Mikael Dänsel, Christer Colliander, Gunnar Karlberg, Bengt Kvist, Kenneth Björklander, Per Holmgren, Jan Gudmundsson, Per Thunman, Gerhard Gadd, Björn Flodin, Ingemar Eriksson, Per Thor, Göte Andersson, Ulla Erixon, Sven-Olof Drejing, Jörgen Torhall, Lars Sörlöv, Jan Hedlund, Gunnar Bolinder, Ingebjörn Gille, Peder Lönn, Tomas Karlsson, Lars Söderberg, Carl Lindgren, John Wijk, Göran Bergåse, Arne Kullgren, Anders  Karlsson, Nils Vetterlein, Gustaf Lindahl, Peter Cahling, Bo Tidgren, Jonas F Montgomery, Margareta Rhedin, Nils Modig, Carl-Göran Adelswärd, Henry Rönngård, Bertil Olsson, Bertil Andersson, Wilhelm Willers, Lena Garnum, Rune Lindqvist, Stefan Johansson, Svante Jansson, Nils Olov Wadner, Ola Sunesson, Lars Wallberg, Per Larsson, Kurt Minnberg, Claes Göran Friberg, Hans Andersson, Jan Stendahl, Kerstin Svanborg, Björn Holmström, David Melin-Högrell, Lennart Nyh, Knud Madsen, Anders Kempe, Claes Ander, Mats Ingvar Kärrman, Claes Hugo, Stefan Östberg, Kent Blom, Anders Forsse, Ingmar Spykman, Hans Räs, Ellen Steinsvik, Gunnar Andersson, Peter Lönnqvist, Lars Wicknertz, Johan Grönquist, Mats Andersson, Anders Örjes, Lennart Lundgren, Sven Fernqvist, Håkan Skatt, Ulf Bäckström, Peter Kolterjahn, Jan Luderowski, Peter Wennersten, Birgitta Pontén, Caroline af Uhr Granath, Karl Hallman, Anders Hallström, Jan Askerblom, Göran Karlsson, Jan Carlstedt-Duke, Sven Hesslow, Bengt Seger, Lars Gattberg, Claes-Göran Sundelius, Peter Ahlås, Waldis Dolietis, Laszlo Hunyadi, Magnus Grundäng, Max Hasselblatt, Tolly Bertilson, Gunnar Wikström, Leif Axén, Mats Lind, Agneta Tannerfeldt, Tom Vetterlein, Mikael  Johansson, Martin Johansson, Bertil Egerö, David Liljequist, Lennart Gustafsson, Björn Hansson, Tore Wallerstedt, Torbjörn Larm, Thomas Flank, Christer Dahl, Johan Lindgren, Inger Waern, Mats Hellström, Åke Sartz, Jacob Wallenberg, Rolf Kjellstrand, Göran Wahlström, Olof Knös, Matts Eriksson, Göran Wahlberg, Hans Jacob Waern, Stefan Petterson, Kenneth Oxenstrand, Johan Granfoss, Torbjörn Andersson, Per Hallerby, Hjalmar Steinsvik, Åke Lindblad, Ragnar Poijes, Bo Johansson, Anita Hedbom, Tommy Wahlberg, Svante Carlsson, Stefan Öqvist, Erik B Paulsen, Katarina Lundén Blom , Tommy Svensson, Winnie Hemborg, Thomas Hultman, Astrid Sandström, Henning Rodhe, Solveig Ekholm-Hjelm, Johan A. Boström, Catharina Wallenberg, Sofia Skogsrydh, Christer Eklund, Sven Mellström, Richard Bergman, Anders Bjerkén, Per Runquist, Sven-Erik Eriksson, Lars Agréus, Bengt Karpe, Bengt Palmbäck, Ulof Melin, Margaretha  Lindgren, Bertil Hult, Mikael Wendel, Lars Pipping, Ulf Beijner, Björn Green, Linnea De Laval, Bengt Parmell, Erik Fries, Lennart Fält, Kjell Ekelund, Johnny Lehmann, Jan Schüllerqvist, Karl-Erik Magnusson, Tomas Bergqvist, Rune  Hallman, Rose-Marie Lundqvist, Lars Olov Eriksson, Eva Wickholm, Monica Lövenhielm, Håkan  Sandell, Åke Berglund, Richard Schönmeyr, Jan Hedberg, Maj Tibom, Christer Helmstein, Anita Skånman, Jan Dalhäll, Jan Wiik, Clas Norrman, Bo Fors, Christian Lindquist, Monica Beckholmen, Karin Schildknecht, Anders Herrlin, Eva Lod, Bo Karlsson, Bo Lundblad, Anders Wahlgren, Gunnar Lövsund, Rolf Hedberg Bönström, Bengt Romare, Claes Bergmark, Per Strinning, Sven Hasselrot, Elvy Andersson, Bobo  Holm, Mats Thomsson, Rune Johansson, Agneta Hallbeck, Jan Rooth, Rolf Thorsén, Bengt Örtegren, Johan Lindqvist, Marianne Aare, Clas-Göran Hedström, Bo Cederlund, Olof Birck, Gilbert Sylwander, Gustaf Appelberg, Lars Blomqvist, Lena Kautsky, Tommy Unnebäck, Jan Arvallius, Rolf Wigström, Torbjörn Ihre, Eivor Niklasson, Rikard Fries, Bengt von Euler , Rigmor Hölaas, Petter Hölaas, Olle Hammarqvist, Thomas Beijer, Olof  Hägerlund, Olle Florén, Margaretha Söderström, Rolf Seydlitz, Leif Johansson, Arne  Larsson, Anita Werme, Karin Nord, Kara Posse, Anders  Salomonson, Sven Winberg, Pernilla Danielsson, Staffan Kull, Anita Tyllström, Per Juul Hoylie, Peter Elkan, Gustaf Winqvist, Åke Jansson, Gertrud Alinder, Carl-Erik Kanne, Urban Baudin, Gunnel Sternå, Kurt Ahlgren, Lena  Karlsson, Niklas Fagerlund, Kjell Ericsson, Bo Haraldsson, Carl Rosvall, Kristin Cohlin, Anders Ljungberg, Thomas Brandt, Mats  Grönlund, Antonio Ramsby, Sven-Anders Bengtsson, Nils Törnqvist, Göran Rydstedt, John Eriksson, Björn Sparrman, Eino  Long, Ulf  Lindsjö, Ulf Hubendick, Gunnar Stackerud, Hans  Ewerby, Sten Gattberg, Bertil Gylling, Anna-Britta Jarl, Mariana Wallenberg, Jörgen Hansson, Einar Ellström, Olof Törnebladh, Anders Elfving, Birgitta Wallin Sandberg, Örjan Johansson, Kristina Ahlström, Olof Svenfelt, Brita Larson Svahn, Lars Bergman, Åke Zettermark, Claes Edlund, Jan Sellgren, Leif Sandberg, Lennart Holmström, Elisabeth Tollén, Torsten Öhman, Olle Stigbahr, Hans Bertilson, Staffan Westerudd, Aina Danielson, Björn Christiansen, Bengt  Holm, Bengt Gabrielsson, Carl Leufvén, Jan-Erik Ström, Staffan Lundmark, Håkan Björkstedt, Rolf Ward, Peter Medic, Sven Olsson, Olle och Marja Rossander, Jan Hansveden, Thomas Eliasson, Eric Martin, Oliver Skogsrydh, Anders Höglund, Claes Andersson, David Andersson, Stig E Lundgren, Carl Henric Kuylenstierna, Lars  Eklund, Toni Ivergård, Per Ewing, Bengt Lagerström, Christer Wahlström, Lucas Hultman, Marcus Hultman, Kerstin Grünberger Fischer, Bengt Sundström, Jan Guting, Bodil Guting, Ulf Sörenson, Anna Rudberg, Ulf Jonsson, Karl Matsch, Svante Axelsson, Jeanette van Reis, Inga Granfoss, Mats Jakobsson, Karl-Gösta Lewenhaupt, Anders Boberg, Lars Innings, Ingmar Malis, Josefine Fagerberg, Torbjörn Bååth, Magnus von Friedrichs, Cathrine Essén, Andreas Lundkvist, Lars von Sydow, Marianne Ekelund, Carina Adolfsson, Birgitta Wolmer, Anne-Marie Nordling, Ann Runquist, Olla Söderström, Anna-Lena Winberg, Torsten Axberg, Elliot Skogsrydh, Anders Österman, Sture Gilbertsson, Lars Skarin, Eva Romare, Helen Romare, Johny Björkman, Kerstin Benkert, Mats Lindberg, Birgitta Söderlund, Stina Hubendick, Eva Innings, Agneta Fernqvist, Vanja Kolterjahn Lundgren, Birgitta Lundén, Annika Wallenberg, Elisabeth von Euler, Henrik Wirell, Micke Sandberg, Peter Rydvall, Karin Lundmark